Welkom op het digitale dorpsplein van Mariaheide

Laatst aangepast: 8 januari 2015

Door je in te schrijven op deze website verklaar je je akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Doel
Het doel van deze website is om bewoners en organisaties uit de buurt met elkaar in contact te brengen en informatie uit de buurt met elkaar te delen. Belangrijke waarden voor ons hierbij zijn onderlinge betrokkenheid, respectvolle omgang en veiligheid. Om informatie op deze site te plaatsen dien je je in te schrijven. Hierbij zijn je voornaam, achternaam, postcode, huisnummer en e-mailadres verplicht.

Fatsoensnormen
We verwachten van je dat je je aan de algemeen geldende fatsoensnormen houdt op deze website. Inhoud die hieraan niet voldoet, wordt verwijderd.

Informatie plaatsen

  • Ingeschreven bewoners, organisaties en professionals kunnen zelf informatie plaatsen op deze website. Als je dit doet dan verklaar je:
  • dat op deze informatie geen copyright rust en iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven
  • dat deze niets bevat dat strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging
  • de beheerder van deze website te vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie

.
Disclaimer
Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

  • De beheerder van de website en/of stichting Bewonersplein aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden op bovengenoemde wijze op de site geplaatste informatie en/of voor de inhoud van sites waarnaar door middel van links wordt verwezen.
  • Bij mogelijk onjuiste informatie aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
  • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site.
  • Wij respecteren het intellectueel eigendom van anderen. Als u meent dat uw werk onrechtmatig is gebruikt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
    Informatie op deze website mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top