Welkom op het digitale dorpsplein van Mariaheide

Het kerkgebouw neemt een centrale plaats in in onze parochie, vandaar enige wetenswaardigheden.

Onze kerk is een drie-beukige neogotische kruiskerk, die getekend is door architect J.H.H. van Groenendael. De kerk is gebouwd door de aannemers W. Thunissen en J.C. Kropman uit Nijmegen. De kerk werd gebouwd in het jaar 1907. In eerste instantie bestond de kerk uit het priesterkoor en vier transepten. De toren (35 meter hoog) werd samen met de doopkapel en het vijfde transept in 1932 door de firma V.d. Linden uit St. Michielsgestel gebouwd.

De kerk is een baksteengebouw met zogenaamde speklagen van gele baksteen. Inwendig is het gebouw overwelfd met ster- en netgewelven. Het kerkmeubilair is neogotisch houtsnijwerk. Het hoogaltaar, de biechtstoel, de preekstoel en het Maria-altaar zijn geschonken door de familieleden van de bouwpastoor G. van Haaren en gemaakt door M. van Bokhoven en Zn. uit 's-Hertogenbosch.

Het kerkorgel werd in 1956 gebouwd door firma Verschueren uit Heythuysen.

Op 1 mei 1908 werd de kerk in gebruik genomen. In 2002 zijn het kerkgebouw, pastorie en Koetshuis een Rijksmonument geworden.

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top