Welkom op het digitale dorpsplein van Mariaheide

Pastoor G.C. van Haaren

Pastoor van Haaren was de stichter en bouwpastoor van onze parochie. Hij werd geboren op 17 december 1872 in Rotterdam en werd op 26 mei 1899 tot priester gewijd. Vóór zijn komst naar Mariaheide was hij werkzaam in de parochie H. Bartholomeus in Waspik. Ook werd door pastoor Van Haaren in 1911 en 1912 het klooster van de zusters Franciscanessen uit Veghel en een meisjesschool gebouwd. In 1938 werd de gezondheidstoestand van pastoor van Haaren slechter. Hij werd genoodzaakt de parochie te verlaten. Op 7 maart 1945 stierf pastoor Van Haaren op 72-jarige leeftijd.

Pastoor H.G.J. Sanders

Pastoor Sanders werd geboren op 14 april 1894 in Kekerdom en op 29 mei 1920 tot priester gewijd. Vóór dat pastoor Sanders naar Mariaheide kwam was hij kapelaan in Eindhoven en Zeeland. Op 30 juni 1939 werd pastoor Sanders in Mariaheide benoemd. Na amper één jaar brak de oorlog uit. Dat ging ook aan onze parochie niet onopgemerkt voorbij. Op 31 augustus 1944 moest de pastoor, op last van de Duitsers, de pastorie verlaten. Tot 29 oktober van dat jaar werd de pastorie door zowel de Duitsers als de Britse bevrijders gebruikt. Op 15 november gebruikten de Schotse bevrijders de pastorie weer. Op 9 december 1944 werd de Heise Pastorie vereerd met een bezoek van veldmaarschalk Montgomery, die bij de bevrijding zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. In november 1975 nam pastoor Sanders, na een pastoraat van 36 jaar, zijn intrek in Het Koetshuis, dat met behulp van verschillende parochianen omgebouwd was tot woonhuis. Op 28 februari 1978 kwam pastoor Sanders op 83-jarige leeftijd te overlijden.

Pastoor H.L. van den Wijngaert

Pastoor Van den Wijngaert werd geboren op 29 januari 1931 in Moergestel en werd op 15 juni 1957 tot priester gewijd in 's-Hertogenbosch. Achtereenvolgens was hij kapelaan in Winssen, Zeeland en de Paulusparochie in Eindhoven. Op 13 december 1975 werd pastoor Van den Wijngaert in Mariaheide benoemd. Eén van de grote veranderingen die pastoor Van den Wijngaert heeft doorgevoerd in de parochie is vooral te vinden in de grote betrokkenheid van parochianen bij de verschillende activiteiten op parochieel en pastoraal gebied. Op 1 mei 1989 werd het werkgebied van pastoor Van den Wijngaert uitgebreid met de parochie Keldonk. Ook hier zette hij zich in voor de grote betrokkenheid van parochianen en dit niet zonder resultaat. In november 1994 verruilde hij de pastorie voor het intiemere Koetshuis. Op 1 oktober 2003 kwam pastoor Van den Wijngaert geheel onverwacht op 72-jarige leeftijd te overlijden.

Vanaf 2003

Nadat op 1 oktober 2003 pastoor Van den Wijngaert plotseling was overleden en het niet te verwachten was dat er een nieuwe pastoor benoemd zou worden, heeft het parochiebestuur een pastorale kerngroep samengesteld als aanspreekpunt voor alle parochianen. Met behulp van de deken zijn enkele priesters aangezocht die regelmatig in een Eucharistieviering zouden willen voorgaan.

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top